apc-banner1

Cooperate with Experts

APC is an accredited certification body providing certification and qualification programs for technical personnel through a network of authorized training and testing centres.

APC is an accredited certification body providing certification and qualification programs for technical personnel through a network of authorized training and testing centres.


Accreditation professionalism guaranteed


Whom we have certified?

 • Nedestruktivní defektoskopie

  Std 101 APC (EN ISO 9712) Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí, a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje. Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů Read More
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)

  Specifické činnosti NDT (Std 201 APC) Std 201 APC Kvalifikace a certifikace NDT personálu podle požadavků standardu Std-201 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v průmyslových podmínkách. Kvalifikační a certifikační systém KCS 201 je přednostně určen pro revizní techniky a pracovníky technických kontrol. Standard Std-201 APC byl Read More
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 202 APC)

  Specifické činnosti NDT (Std 202 APC) Std 202 APC Kvalifikace a certifikace operátorů NDT podle požadavků standardu Std-202 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifické činnosti NDT pro měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry (UTT).  Standard Std-202 APC byl vypracován na základě požadavků norem: ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob EN ISO/IEC 17024:2013). Read More
 • Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

  Směrnice 2014/68/EU Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 .U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou podle nařízení vlády členským státem . APC je autorizováno ÚNMZ a současně notifikováno European Commission Directorate-General for Enterprise pro odsouhlasování NDT pracovníků v oblasti Read More
 • Koroze a protikorozní ochrana

  Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany CS Std 401 APC Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci korozních ztrát, byl vypracován a schválen standard CS Std-401 APC. Tento standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků Read More
 • Tepelné zpracování kovů

  Certifikace pracovníků v oboru tepelného zpracování kovů CS Std 402 APC Kvalifikace a certifikace osob podle standardu CS Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve třech kvalifikačních stupních se zaměřením na strojírenství. Standard kvalifikace a certifikace pracovníků   Kontakty na školení Specializace: SP, KA, MT: ECOSOND s.r.o. : paní Ing. Alexandra MusilováT:+420 317 777 772-5, E: Read More
 • Auditorské činnosti

  ... v přípravě Read More
 • 1 Nedestruktivní defektoskopie
 • 2 Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)
 • 3 Nedestruktivní defektoskopie (Std 202 APC)
 • 4 Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED
 • 5 Koroze a protikorozní ochrana
 • 6 Tepelné zpracování kovů
 • 7 Metrologické činnosti
 • 8 Auditorské činnosti

Latest news

 • Jul 22, 2014 ATG Ltd. was excluded from membership of the APC ATG Ltd. was excluded from membership of the APC for violations of the Articles of Association and in particular Part V, section 3, paragraph a), b), c). The majority 71.4% of the votes of the APC members agreed that the activity of ATG Ltd is incompatible with their interests and they voted for the exclusion of the company from its ranks. Read More
 • May 29, 2011 FT Training - September 2011 For people interested in training in the method of Magnetic Leakage Fluxes (FT). 64-hour training will take place at the beginning of September at Technical University of Ostrava. If interested, please call: 246 061 396 or send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Read More
 • May 9, 2011 Eye test for NDT personnel Do you want to check whether your NDT personnel have good colour perception? Take the following test . You can also try to take the colour perception test zde.  You can test your eyes without having to leave your home using the so called Snellen chart on the following website. Read More
 • 1

Contact

Certifikační sdružení pro personál – APC, z.s.
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
Česká Republika

more information...

Login

Notable clients

 • logo cez

Partners

 •  
 • Logo TDK web