Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

Směrnice 2014/68/EU

Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 219/2016 .U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou podle nařízení vlády členským státem . APC je autorizováno ÚNMZ a současně notifikováno European Commission Directorate-General for Enterprise pro odsouhlasování NDT pracovníků v oblasti regulované sféry.

 

Pravidla procesu pro uznávání NDT pracovníků nezávislými organizacemi

Významní klienti

  • logo cez

Partneři

  •  
  • ATG blue
  • ATG blue