apc-banner1

Spolupracujte s profesionály

APC jako akreditovaný certifikační orgán zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu prostřednictvím sítě svých schválených školicích a zkušebních středisek.

APC jako akreditovaný certifikační orgán zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu prostřednictvím sítě svých schválených školicích a zkušebních středisek.


Akreditace, záruka profesionality


Koho jsme již certifikovali?

 • Nedestruktivní defektoskopie

  Std 101 APC (EN ISO 9712) Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na schopnostech osob, které je provádějí, a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické více informací...
 • Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)

  Specifické činnosti NDT (Std 201, Std 202 APC) Std 201 APC Kvalifikace a certifikace NDT personálu podle požadavků standardu Std-201 APC je určena pro pracovníky nedestruktivního zkoušení ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v více informací...
 • Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED

  Směrnice EU 97/23/EC Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných spojů tlakových zařízení musí být prováděno náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení nařízení vlády č. 26/2003Sb. ve znění nařízení vlády č. 621/2004Sb.U tlakových zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci odsouhlaseni více informací...
 • Koroze a protikorozní ochrana

  Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany Std 401 APC Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob, které vykonávají činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na více informací...
 • Tepelné zpracování kovů

  Certifikace pracovníků v oboru tepelného zpracování kovů Std 402 APC Kvalifikace a certifikace osob podle standardu Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve třech kvalifikačních stupních se zaměřením na strojírenství. Standard kvalifikace a certifikace pracovníků více informací...
 • 1 Nedestruktivní defektoskopie
 • 2 Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)
 • 3 Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED
 • 4 Koroze a protikorozní ochrana
 • 5 Tepelné zpracování kovů
 • 6 Metrologické činnosti
 • 7 Auditorské činnosti

Aktuality

 • srp 30, 2016 Termín recertifikační zkoušky KI

  Vážení uchazeči, termín zkoušeky v metodě KI (STD 401) je stanoven na: 18.10.2016. Před zkouškou je možné se zúčastnit školení, které se bude konat 17.10.2016 od 9:00 (cena za školení je 2500,- Kč bez DPH).

  Místo konání zkoušek i školení:

  více informací...
 • dub 30, 2016 Termín zkoušky AT ve stupni 3

  Vážení uchazeči, termín zkoušky v metodě AT stupeň 3 je stanoven na 4.5.2016.

  Místo konání zkoušky: Certifikační sdružení pro personál – APC, Podnikatelská 545, Praha 9 - Běchovice začátek od 10:00 hod. Na zkoušku se můžete přihlásit pomocí našeho on-line formuláře nebo

  více informací...
 • dub 29, 2016 Termíny zkoušek KI

  Vážení uchazeči, termíny zkoušek v metodě KI jsou stanoveny ve dnech: 11.5.2016, 25.5.2015, 8.6.2015 a 21.6. 2016 (i recertifikace)

  Místo konání zkoušek: ČVUT - FS, Technická 4, 166 07 Praha 6, začátek vždy od 8:00 hod. Na zkoušky se můžete přihlásit

  více informací...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontakt

Certifikační sdružení pro personál
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9 - Běchovice
Česká Republika

detailní kontakt...

Přihlášení

Významní klienti

 • logo cez

Partneři

 •  
 • Logo TDK web